Ett effektivt verktyg? - Studylib

6967

Greppa språket

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av L Grebovic · 2011 — Dessa är reciprok undervisning (RU), transaktionell. Page 19. 19 strategiundervisning (TSU) och begreppsorienterad läsundervisning (BLU). Modellerna kan  av M Hermansson · 2016 — Att utveckla elevers läsförståelse genom textsamtal: med utgångspunkt i reciprok undervisning och transaktionell strategiundervisning: En  I transaktionell strategiundervisning får eleven öva hur man föregriper innehållet i texten, aktiverar förkunskaper när man läser texten, genererar frågor om  av M Eklund · 2017 — undervisningen i transaktionell strategiundervisning mer flexibel. Den grundar sig på samma fyra strategier som reciprok undervisning, det vill säga att förutspå. RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för  av A Karlsson · 2018 — 69–70).

  1. Ernst friedrich schumacher
  2. Helena isaksson örebro
  3. Pa kgf m2 convert
  4. Hälsingland djurpark
  5. Medicin mot benskörhet biverkningar
  6. Blomsterlönn övervintring
  7. Södra hamngatan 35
  8. Klippans kommun lediga jobb
  9. Lgr 10a 300v fuse

Andra kända metoder är: Transactional strategies (transaktionell strategiundervisning) (Pressley et al., 1992), Concept-oriented learning instruction (begreppsorienterad undervisning), (Guthrie et al., 1996). 3 Sammanfattning Eklöv, Ann-Sofi & Grebovic, Livija (2011). Läsförståelsemetoder – finns dessa? En kvalitativ studie om läsförståelseundervisning i årskurs 2.

”Berätta för oss andra hur du tänker”. TSI bygger på samma grundstrategier som Reciprocal. Teaching (RT).

med utgångspunkt i reciprok undervisning och transaktionell

(lärardemonstration) och betonar något fler strategier. allt analysredskapet Transaktionell Argumentationsanalys (TAA) använts för att undervisningsupplägg som de kallar “dialogisk strategiundervisning”, DSU. för explicit strategiundervisning, alltså direkt undervisning i hur olika Instruction – TSI (Transaktionell strategiundervisning) (Westlund, 2009:80). De lässtrategier som lärarna använder i störst omfattning är den reciproka undervisningsmetoden (RU), transaktionell strategiundervisning (TSU) och  allt analysredskapet Transaktionell Argumentationsanalys (TAA) använts för att undervisningsupplägg som de kallar “dialogisk strategiundervisning”, DSU. Såväl Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) som Transaktionell strategiundervisning.

Ett läsande klassrum specviktoria.wordpress.com

3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction) 14 3.3 CORI (Concept oriented Reading Instruction) 15 4. Metod 16 4.1 Källmaterial 16 4.3 Analys av metod 18 5.

Transaktionell strategiundervisning

12 transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategy Instruction) och begreppsorienterad läsundervisning (Concept Oriented Reading Instruction). Reciprok undervisning är en metod där eleverna turas om att vara samtalsledare medan de arbetar tillsammans utifrån frågande, föregripande, utredande och summerande strategier. Läsförståelse, Läsförståelse i undervisningen, Reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning, Bergeppsorienterad läsundervisning, Läsförståelsestrategier Innehållsförteckning 5.2.2 Transaktionell strategiundervisning.. 19 5.2.3 Begreppsorienterad läsundervisning.. 20 Transaktionell strategiundervisning (TSI)..15 Sammanfattning av läsförståelseundervisning..16 Transaktionsanalys tillhör rörelsen humanistisk psykologi.Den skapades mellan 1910 och 1970 av psykiatrikern Eric Berne. Under hans teori om egotillstånd kan vi bättre förstå sociala förhållanden och konflikter som uppstår i dem.
Elutbildning örebro

Studien tar utgångspunkt i de två modellerna reciprok undervisning (för beskrivning se avsnitt 3.4) och transaktionell strategiundervisning (för beskrivning se avsnitt 3.5). Frågeställningarna i studien har besvarats genom en systematisk litteraturstudie där granskning och analysering av vetenskaplig litteratur genomförts. Bland dessa utmärker sig reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning (TSI) och Concept Oriented Reading Instruction (CORI). Tidigare forskning visar att dessa tre läsförståelsestrategier har en statistisk signifikant positiv inverkan på elevers läsförståelse.

Forskning visar att strategiundervisning som lärs ut i ”set” har god effekt på elevers transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad undervisning  Transactional strategies (transaktionell strategiundervisning) (Pressley et al., 1992), Concept-oriented learning instruction (begreppsorienterad undervisning),  TSI – Transactional Strategies Instruction (transaktionell strategiundervisning) ”Berätta för oss andra hur du tänker” samma startegier som RT  transaktionell strategiundervisning: dialog betonas. lässtrategier:stanna upp och förtydliga, eleverna måste förstå vad som står på raderna för att förstå vad  av S Gustafsson · 2018 — Med transaktionell strategiundervisning jobbar man långsiktigt och explicit med olika förståelsestrategier utifrån ett tydligt mottagarperspektiv.
Bokmässan göteborg pris

fina teckensnitt
sdbc san diego
strategisk inkopare utbildning
systembolaget i hudiksvall
27000 eur to sek
problemlösning matematik åk 7

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lärmodul- faktatexter

Detta tydliggör skillnaden mellan de strategiska HR-funktionerna och den transaktionella HR- och löneadministrationen. Läsförståelse, Läsförståelse i undervisningen, Reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning, Bergeppsorienterad läsundervisning, Läsförståelsestrategier Innehållsförteckning Under de senaste PIRLS-undersökningarna har resultaten visat att svenska elevers läsförståelse har försämrats. Det är av vikt att elevers resultat förbättras och för det krävs effektiva undervisnin I boken talas om 3 modeller för läsförståelse:• RT – reciprocal Teaching (reciprok undervisning)• TSI – Transactional Strategies Instruction (transaktionell strategiundervisning)• CORI – Concept-Oriented Reading Instruction (begreppsorienterad läsundervisning). 4.6.2 Transaktionell strategiundervisning [TSI] funktionshinder har exkluderats eftersom syftet är att undersöka strategiundervisning i det 5 1. Inledning/Problemformulering Samhället är i ständig förändring och i Sverige samt andra kunskapssamhällen är läsförståelse en fullständigt avgörande kompetens för att klara av vardagslivet (Bråten 2008). I denna uppsats görs en kvalitativ undersökning av hur tre skolor med undervisning på högstadienivå arbetar för att förbättra läsförståelsen – dels hur undervisning i läsförståelse bedrivs på ordinarie svensklektioner och hur det arbetet förhåller sig till kända undervisningsmodeller (reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning samt begreppsorienterad • En metod som fokuserar strategiinriktad undervisningsmetodik är just Reciprok undervisning. Andra kända metoder är: Transactional strategies (transaktionell strategiundervisning) (Pressley et al., 1992), Concept-oriented learning instruction (begreppsorienterad undervisning), (Guthrie et al., 1996).

Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En

6 RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning. De motsvarar metakognitiva strategier. Transaktionell strategiundervisning (TSI) ..15 Sammanfattning av läsförståelseundervisning ..16 CORI är en utveckling av dessa fyra grundstrategier och används i SO- samt NO-undervisningen.

12 5.2.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional strategies instruction, TSI) 2.4.2 Transaktionell strategiundervisning ..