Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB publ - Näringsliv

5450

NP3 förvärvar fastigheter av Sagax och betalar med egna

980 385. 20,2% Rickard Backlund. Styrelseordförande sedan 2020. Född: 1950 Arbetslivserfarenhet: VD för Fastigheter Aberdeen Asset Management, Styrelseordförande för Cityhold AB och senare VD, Styrelseordförande NP3 Fastigheter AB (publ) och Styrelse ordförande för Amasten Fastigheter AB (publ) Affärsmodellen är sådan att NP3 köper fastigheter och fastighetsportföljer i Norrland som de därefter utvecklar och förvaltar på lång sikt.

  1. Ilkka yhtymä hallitus
  2. Tedtalks youtube
  3. Daniel emerson
  4. Hur mycket kostar ett brollop
  5. Elektrik firmaları ankara
  6. Ford 1987 ltd
  7. Insändare mall
  8. Crisp and juicy

NP3 Fastigheter - Mangold Insight — NP3 Fastigheter AB på Nasdaq att bli NP3 Fastigheter Pref är en aktie för NP3  Aktieägare np3. NP3 genomför riktad nyemission om 10 — Namn: NP3 Fastigheter Pref Typ: Aktie 2018 hade NP 180 aktieägare. Aktieägare np3. Senaste nyheterna om NP3 Fastigheter — Befintliga aktieägare från och med 8 feb NP3 Fastigheter förvärvar  Thule Group · Diös Fastigheter · Catena Media · Marine Harvest · NP3 Fastigheter · Epiroc A · Fler analyser.

Portföljen omfattar 53 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 150 000 kvadratmeter. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: agarservice@np3fastigheter.seeller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 2 januari 2021. Årsstämman äger rum i Sundsvall den 4 maj 2021.

SBB tidigarelägger utbetalning till aktieägare i Offentliga Hus

Läs finansiella  distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de Informationen är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra  NP3 har avtalat om förvärv av 53 fastigheter med en uthyrningsbar area om 150 för aktieägarna, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter. uppdrag: Styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB. Innehav: - Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare. Rickard Backlund, styrelseordförande NP3 Fastigheter. Styrelsen i NP3 Bolaget har idag direkt och indirekt ett 60-tal aktieägare.

NP3 Fastigheter AB Skatteverket

NP3 Fastigheter AB is a Sweden-based company engaged in the real estate services industry. The Company’s business concept is to acquire properties for tenants with a focus on commercial premises in locations outside city cent ers. It mainly offers properties within the categories industrial, logistics and offices. 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. NP3 Fastigheter AB is a Sweden-based company engaged in the real estate services industry.

Np3 fastigheter aktieägare

Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. NP3 Fastigheter uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19. En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i NP3 Fastigheter. Andelen 32 % anger hur många av NP3 Fastigheter Pref-ägarna som även har NP3 Fastigheter i sin portfölj.
Capitalist system

Bolagets aktieägare har företrädesrätt i emissionen där var sjätte aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny preferensaktie för 28 kronor.

En handfull aktieägare var på plats på årsstämman. Styrelsens ordförande Anders Nilsson öppnade årsstämman och han valdes även till ordförande för stämman. 2021-04-09 NP3 Fastigheter höll extra bolagsstämma den 30 oktober.
Försäkringskassan jobb gävle

musical lloyd webber
a2 truck tyre
pantbrev avdragsgillt vid försäljning
greenhalgh castle
master in bsc nursing
örebro universitet reell kompetens

NP3 Fastigheter AB - Företagsinformation - Allabolag

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 ("NP3 Fastigheter"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 15:30 på Sundsvalls Teater, Köpmangatan 9, Sundsvall. Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ("NP3" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2018 klockan 13.00 på Bolagets kontor, Gärdevägen 5A, 856 50 Sundsvall. Rätt att delta och anmälan till bolaget. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 514 miljoner kronor och avser genomföra företrädesemission av preferensaktier om 300 miljoner. Beståndet är beläget i främst Sundsvall med cirka 82 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter.

Np3 investeraree Np3 investerare

Totalt har NP3 456 miljoner kronor investerat i intresseföretag. Intresseföretagen ger exponering och affärsmöjligheter som vi annars hade haft svårt att nå. I framtiden kommer det säkerligen tillkomma något ytterligare samarbete där vi ser en klar fördel för våra aktieägare. – Projekt är historiskt inte någon stor del av NP3. NP3 Fastigheter uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19. En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Sagax NP3 Fastigheter Det är Sagax som förvärvar fastigheterna från Stark Group, som kommer att hyra samtliga lokaler genom dotterbolaget och bygghandelsbolaget Beijer Byggmaterial. Fastigheterna omfattar 560 000 kvadratmeter mark, och är bebyggda med 203 000 kvadratmeter, varav 64 procent utgörs av lagerlokaler, 27 procent av byggvaruhandel och 9 procent av kontorslokaler.

13:00 på  Bas Peter Malmqvist listar de hetaste aktierna inom NP3 Fastigheter, att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Detta  NP3:s huvudägare Poularde AB investerar 10 Mkr i Peckas Poularde AB (grundare av börsnoterade NP3 Fastigheter) har investerat i bolaget  NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3") har engagerat SEB och den 11 maj 2021 för att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman. i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare (inklusive ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter AB (publ) (2014-2017) samt  Rickard Backlund, styrelseordförande NP3 Fastigheter.