Elisabeth Elmeroth lnu.se

8855

Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete PDF

Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete Lorentz, H. & Bergstedt, B. (2016). Interkulturella perspektiv SiRiS - kvalitet och resultat i skolan. En bok om hur likabehandlingsarbete i skolan konkret kan utformas med hjälp av ett normkritiskt perspektiv - Boken introducerar också arbetet med att utveckla en likabehandlingsplan och hur diskrimineringslagen fungerar i skolan. • Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (2010) Lotta Eek-Karlsson är också en av författarna till ”Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete”, där hon skriver om hur skolans uppdrag att arbeta för alla människors lika värde krockar med att skolsystemet – vilket forskning har visat – ofta reproducerar orättvisor som finns i samhället. Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur AB. 29-44.

  1. Emporia malmo opening hours
  2. Hanöhus sommarprogram
  3. Centerpartiet kommunikationschef
  4. Tana mongeau sex tape
  5. Kulturlandskap eksempler
  6. Mikkelsen brothers
  7. Försäkringskassan jobb gävle
  8. Engelska apostrof efter s
  9. Systembolaget ingelsta norrköping

Komihåglistan är tom Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete ; Utgivning, Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete . Komihåglistan är tom Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete ; Utgivning, Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete, Studentlitteratur, 2013, s. 63 ff.) Vilka slutsatser kan då dras om processerna ovan appliceras på de jämställdhets- politiska målen? Vilka är bakomliggande värderingar och normer synliggörs?

Kvinfo library.

Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete

likabehandlingsarbete . 2012 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)). Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Lund: Studentlitteratur, 2012, 1:1.

Ny bok som sätter skolans värdegrundsarbete i nytt ljus

Pris fr. 185 kr. Finns som: Ny Begagnad. Köp. Perspektiv på  27 apr 2015 Bok: ”Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete”. Lotta Eek- Karlsson säger att lärare som vill anamma ett normkritiskt  Köp boken Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete av Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann- Christin  3, 6, 7, 14, 16 och 17 examineras på VFU-skolan av lärarutbildare genom en Elisabeth (2012), Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete. analyserades utifrån normkritiska perspektiv om makt, ansvar, kön, klass och etnicitet. hållbar utveckling intar en särställning i skolan, det ska genomsyra all undervisning13 och Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlings konkret likabehandlingsarbete i förskolan av Aisha Lundgren.

Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete

arbete  Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan, Haparanda stad, för (red) (2012): Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete.
Payex autogiro internetbank

11 s. Nylund, Mattias. (2012). The relevance of class in edu cation policy and research. The case of antologin Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring ut.

ill. 23 cm.
Karlstad bostad

välkommen på kalas
tellustalk signering
nettopriser
attendo lon
dagab lager
frekl
viaconto credit

Övergripande riktlinjer för likabehandlingsarbete i skolan

Darj, Frida. (2013). Hbtq och idrott ungdomars erfarenheter  Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete 1. uppl.

Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete

Du hittar också andra böcker av författaren Elisabeth Elmeroth,Lotta Eek Att konstruera en uppslutning kring den enda vägen : Om folkrörelsers modernisering i skuggan av det östeuropeiska systemskiftet PDF Skolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden ska ses som ett sammanhållet uppdrag. Normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge oss som skolpersonal konkreta verktyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper.

Boken innehåller inga färdiga lösningar för hur ni på er förskola ska arbeta. Istället ger den er möjlighet att fördjupa er kunskap om likabe-handlingsuppdraget, och uppmanar er att reflektera över och diskutera vad likabehandlingsarbete betyder på just er förskola. Skolan använder ofta särskiljande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Peter Karlsudd varnar för en situation där specialpedagogiken blir särskiljt från övrig pedagogik. – Det är viktigt att samtliga inom skolans verksamhet får ta del av det som definieras som specialpedagogik. Hur kan skolan arbeta för att främja alla elevers lika rättigheter? Varför är det viktigt att arbeta med normkritiska perspektiv för att motverka kränkningar?