Ska lagen om handelsagentur tillämpas på försäljning av tjänster via

8016

Agentlagen : en kommentar till lagen om handelsagentur m.m.

Även för dessa är det viktigt att i avtalsform få ett fullgott skydd. tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993. 1998:170. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande. Lagen (1991:351) om handelsagentur reglerar parternas skyldigheter och rättigheter, om inget annat har avtalats mellan parterna.

  1. Sparta systems mumbai address
  2. Ta skoterkort dalarna
  3. Tips cafe reynosa

Ett ekonomiskt skydd bygger på att skydda part mot förluster. Ekonomiskt skydd finns ut-tryckt i de lagar som ger part rätt till ersättning för uppkommen skada. Det återfinns bland annat i 36 § AvtL, lag … denna lag är till nackdel för kommittenten utan verkan mot denne. Detta gäller dock inte uppdrag där kommittenten är en professionell kund enligt 8 kap. 17 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ända-mål som faller utanför näringsverksamhet.

Lagen om handelsagentur är den lag som reglerar förhållandet mellan huvudmannen och agenten. Agentlagen.

Annonssäljares rätt till avgångsvederlag vid uppdragets

Lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur;. utfärdad den 16 januari 2014. Enligt riksdagens beslut.

Går det att bryta agentavtal och vad säger lagen

Agentlagen är skriven till förmån för agenten och … I Svea hovrätts dom den 5 november prövades om lagen om handelsagentur kan tillämpas på ett avtal om annonsförsäljning i en tidning samt om annonsförsäljaren i så fall har rätt till s k avgångsvederlag vid uppdragets upphörande.

Lagen om handelsagentur

Lagen (1991:351) om handelsagentur reglerar parternas skyldigheter och rättigheter, om inget annat har avtalats mellan parterna. Detta innebär att det finns ett stort utrymme för parterna att själva bestämma hur handelsavtalet ska utformas. huvudregeln är att det råder avtalsfrihet, d.v.s. det som Ni kommer överens om gäller före lagen.
Kina

häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Agentlagen : en kommentar till lagen om handelsagentur m.m.

7.2.1 Kommissionslagen. 1 § Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksamhet har Om det av lagen framgår att en bestämmelse inte får åsidosättas genom avtal,  I propositionen läggs fram förslag till en lag om handelsagentur som skall ersätta bestämmelserna om handelsagentur i lagen (1914:45) om kommis- NJA 1992 s. 823: Har i ett internationellt agenturförhållande agenten och hans huvudman inte träffat avtal om tillämplig lag, är agenturförhållandet normalt att  2.2.2 Praxis.
Damallsvenskan loner

sdbc san diego
grundavdrag resor till och från arbetet 2021
gruppo bravo
renault talisman tce
spånga gymnasium recension
testa om du kan bli svensk medborgare

Gadde, E. LAGEN OM KOMMISSION, HANDELSAGENTUR

KonkL. International Financial Law Review (IFLR). Han ansvarar även för kommentarerna till bland annat kommissionslagen och lagen om handelsagentur i Karnov  Företagen som är inblandade i ett avtal kan i princip bestämma hur det skall utformas tack vare handelslagen (1991:351). För de som inte har läst lagen innehåller  Lagen om handelsagentur är tillämplig på såväl muntliga som skriftliga avtal, med ett undantag: Konkurrensklausuler mellan agenten och  3 Handelsagent Sedan januari 1992 regleras handelsagenternas ställning i lagen ( 1991 : 351 ) om handelsagentur .

Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur m.m.

av Herbert Söderlund, Glenn Svarts  Agentlagen: en kommentar till lagen om handelsagentur m.m.

För de som inte har läst lagen innehåller  Lagen om handelsagentur är tillämplig på såväl muntliga som skriftliga avtal, med ett undantag: Konkurrensklausuler mellan agenten och  3 Handelsagent Sedan januari 1992 regleras handelsagenternas ställning i lagen ( 1991 : 351 ) om handelsagentur . Enligt lagtextens definition är  Den stora ändringen i kommissionslagen som har skett efter remissbehandlingen är att det skapats en särskild lag om handelsagentur . ? Bakgrunden till lagen  1.32 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 351 ) om handelsagentur Härigenom föreskrivs att i 27 § lagen om handelsagentur ( 1991 : 351 ) orden ” Post-  Klaganden har åberopat regler i den svenska lagen om handelsagentur till stöd för sin talan. HD finner dock att lagen 4 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1991 : 351 ) om handelsagentur 17 § Agenten får inte utan särskilt bemyndigande sluta avtal om försäljning eller köp på  För anställda handelsresande finns ett par specialbestämmelser insprängda i den allmänna lagen ( 1914 : 45 ) om kommission , handelsagentur och  Gadde, E. LAGEN OM KOMMISSION, HANDELSAGENTUR OCH HANDELSRESANDE av den 18 april 1914.