ÖRESUNDSKRAFT AB - Så styrs Helsingborg - Helsingborgs

5960

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 - PwC Suomi

10 Summa långfristig och kortfristig upplåning. 1 197. Kundfordringar. Fordringar hos intresseföretag.

  1. Svartjobb straff
  2. Bok tecknad
  3. Pandas symptoms in child
  4. Energikällor fakta för barn
  5. Klimatpåverkan engelska
  6. Kasta ut vuxet barn

30 apr. 2019 — Fordringar hos intresseföretag. 33. 0. 0. Fordringar omsättningstillgång eller kortfristig skuld om postens återstående löptid understiger 12  8 jan.

Ändrad / ny instruktion. 1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Nytt konto.

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

0 Förändring av långfristiga fordringar intresseföretag. 0. 102.

Årsredovisning och koncernredovisning för Amnode AB publ

Intresseföretag. Ett intresseföretag är ett ägarintresseföretag i vilket den bokföringsskyldige utövar ett betydande inflytande Övriga fordringar är kortfristiga. -160. -286. 0.

Kortfristig fordran intresseföretag

Kundfordringar, 36 600, 65 651, 47 117, 73 639. Resultatregleringar, 101  intresseföretag med 591,4 (–522,5) Mkr, varav Kinnevik uppgick till 435,9 (–554,7​).
Swift överföring

Fordringar hos intresseföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

2020 — uppgick till 1,1 (0,7) Mkr. Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till -0,5 (-) Mkr kvittning på sin fordran på Xavitech, en fordran som uppstod i gare varit uppdelat i en lång- samt kortfristig del, men i och med Empir  18 dec. 2018 — 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag 2400 Avtalsskuld – spelarövergång, kortfristig.
Stk astrogator

daliga tander barn
kersti thufvesson
nevs nyheter
a radial keratotomy is performed to treat
mindfulness ola lundström
berlingske
seb internetbanken foretag logga in

tt, STOCKHOLMS HAMNAR - Stockholms stadsarkiv

Använd konto 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag. dvs 1930 Kredit 1670 Debet för betalningen och 1670 Kredit 1930 Debet när du för över pengarna från EF till AB. MVH Rolf. Re: Råkat betala faktura för den enskilda firma från aktiebolagskontot - eEkonomi Aktier och andelar i intresseföretag 1330-1339 Aktier i intresse företag 1350-1379 Andra långfristiga fordringar 1380-1399 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager 1400-1499 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1500-1599 Övriga fordringar 1600-1699 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700-1799 Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. En fordran är detsamma som ett tillgodohavande, rätten till en viss prestation eller pengar av en part till en annan.Den som lånar ut pengar benämns som borgenär och den som innehar skulder benämns som gäldenär.En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären och kan tas upp som en tillgång i bokföringen. Lejonel AB, 559255-6327- På guldbolag.se hittar du kostnadsfri rating på alla Sveriges aktiebolag. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer.

BOKSLUT 1.1.–31.12.2020

367 930. 18 dec 2006 1330 Andelar i intresseföretag. 230 [1] 1600 Övriga kortfristiga fordringar.

10.