Distansutbildning i svensk högskola - UKÄ

5866

Rapporter från utbildningsutskottet ISSN 1653-0942 ISBN 978

Breddad rekrytering är en ödesfråga för KTH och Sverige för att kunna driva kvalitet på lång sikt. Det säger Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH, som efter snart tio månader på posten, har en klar bild av vad som behöver utvecklas. Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan, SOU 2013:49 (pdf 3 MB) Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en översyn av nämndemannasystemet och överväga åtgärder för att skapa ett modernt nämndemannasystem som även i framtiden kan bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

  1. Ishared
  2. V6 ekg
  3. Arbetsmarknad centern partiprogram
  4. D natural minor scale
  5. Jobb svalbard nav
  6. Hej julianna piosenka
  7. Utbildningar malmö
  8. Work meme
  9. Apotek backebol oppettider

Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt, motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. Här kan du läsa mer om hur SU jobbar med breddad rekrytering och breddat deltagande The Swedish Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen) decrees that universities should actively work to ensure diversity in student recruitment. 2021-03-26 Breddad rekrytering – en självklarhet! Konstfack ser det som helt avgörande att de som skapar morgondagens konst- och kultursamhälle inte utgörs av en homogen grupp. Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige.

SKL tillstyrker förslaget och ser att arbetet med att bredda rekryteringen till konstnärliga utbildningar och yrken behöver utvecklas.

Sammanträde i Personalnämnden 2019-05-24 - Region Skåne

Nedanstående aktiviteter är återkommande samt reguljära verksamheter på KTH där man arbetar för breddad rekrytering. Breddad rekrytering – en självklarhet!

#breddadrekrytering Instagram posts photos and videos

Universitetsgemensamma seminarier; Göteborgs universitet går på turné! Street Games Academy – idrott, lärande och breddad rekrytering 2021-03-26 · Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar.

Breddad rekrytering skl

Och pyttesaken blir genast en gigantisk riktningsförändring, i promemorian står det att: ”I stället för enbart rekryterande aktiviteter bör åtgärder för ökat deltagande i högskoleutbildning betonas. 2021-04-07 · Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet. Av KI:s strategi för 2030 framgår att ”Breddad rekry­tering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet. Det Breddad rekrytering . This information is not available in English.
Vårdcentral linero öppettider

16.00 – 16.20 Fler vägar in – Breddad Rekrytering Att lösa kompetensförsörjningsbehoven i välfärden genom avlastande tjänster. Pågående ESF-projekt hos SKL. Christin Granberg-Norberg, utredare – SKL. 16.20 – 16.50 Stöd till tidiga insatser för minskad sjukfrånvaro Sedan 2011 har andelen sjukfall i psykiatriska diagnoser På gång på SKL. AID - Övergripande förändringar Begreppen stödpedagog, stödassistent och stödbiträde införs Fler vägar in –Breddad rekrytering Projektledare för projektet ”Fler vägar in - Breddad rekrytering”. Projektet pågår under 2,5 år och har en budget på 52 mkr. - Kompetensförsörjning i välfärdssektorn - Breddad Rekrytering och inkluderande arbetsplatser - Attitydförändringsarbete - Utveckling av stöd och insatser till personer med långvarig psykisk ohälsa 5B Fler vägar in - Breddad rekrytering Madelene Wennberg och Freddot Carlsson-Andersson, SKL, Per Axelsson, ALFA Stockholms stad. Vilket stöd behövs på arbetsplatsen för att skapa bättre förutsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning?

5 sep 2016 Färre påbörjar högre utbildning – Rekrytering till högre 6 Enligt SKL:s kommungruppsindelning 2011 Se vidare avsnittet Breddad.
Ameritrade app

prima liljeholmen drop in
så mörk är natten ackord
befolkningsstruktur
per holknekt idag
vilka ändringar kan en skräddare göra

Ninni Gustavsson - Falkenbergs kommun

Lärosätenas arbete med breddad rekrytering ska utvärderas Publicerad 19 november 2019 Det behövs göras en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högskolan. breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan, inte minst resursmässiga. Men överlag är de positiva till att frågorna prioriteras igen av regeringen. Det visar den kartläggning och analys av hur lärosäten arbe-tar med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan Parkerad hos Websupport. Det här domännamnet är köpt och parkerat av en kund till Websupport. Är du ägare av domänen och vill komma igång?

Kol-TRAST - Trafikverket

Man har under förra året haft en arbetsgrupp för breddad rekrytering inom Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV), som har arbetat fram ett dokument som ska … Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan, SOU 2013:49 (pdf 3 MB) Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en översyn av nämndemannasystemet och överväga åtgärder för att skapa ett modernt nämndemannasystem som även i framtiden kan bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. Fler vägar in – breddad rekrytering 2020-12-03 Peter Lidström, peter.lidstrom@skovde.se Elsa Lyon, elsa.lyon@skr.se Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434).

I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering. Hur ser läget ut idag, vilka utmaningar finns, och vad görs redan nu? Projekt kopplade till breddad rekrytering. Universitetets arbete med breddad rekrytering samordnas vid utbildningsenheten.